„Шумарскa недељa“ одржана je  26. октобра 2023. године, у едукативном центру „Делиблатска пешчара“ у ШГ „Банат“, ЈП „Војводинашуме“, koja je  била фокусирана на тренутно стање и изазове у сектору шумарства, где су кроз одговарајуће презентације били представљени текући проблеми и активности у сектору шумарства Србије, уз пратећу дискусију. Одржавање семинара финансијски је подржала Управа за шуме из буџетског фонда намењеног за реализацију пројеката едукације и промоције кроз пројекат „Шумарска недеља“ (уговор бр. 401-00-444/2023-10 од 18.07.2023. године).

Радионица је била фокусирана на теме:

  1. Природи блиско газдовање шумама,
  2. Сарадња са другим секторима,
  3. Климатске промене и савремено шумарство,
  4. Заштита шума.

Радионици су се одазвали колегинице и колеге  Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде- Управе за шуме, ЈП „Војводинашуме“, Института за низијско шумарство и животну средину, ЈП „Национални парк Фрушка гора“, ЈП „Национални парк Тара“, ЈП „Национални парк Фрушка гора“, Покрајински секретаријат за низијско шумарство и Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине. Поред излагања презентација, имали смо прилику да се упознамо са основним начином обарања стабла, процену смера стабла за обарање, као и који су то основни елементи за одређивање преломнице приликом обарања стабла, као и да видимо то на терену. Захваљујући представницима из STIHL-a i HUSQVARNA смо могли да видимо и најновију опрему, предности и мане моторне тестере са батеријом и без ње, и колико са њом можемо ефикасно радити. Садржај је био уоквирен Агендом по којој се и одвијала радионица.