У петак 27.10.2023. године спроведена је обука у оквиру реализације годишњег програма стручног усавршавања на тему „Коришћење дрвне биомасе из шума различитог узгојног облика и њен утицај на тeхничко-технолошке, еколошке и економске аспекте производње“. Обуку је одржао Проф. др Милорад Даниловић у ЈП „Војводинашуме“, ШГ „Банат“, Едукативни центар „Чардак“, обуци је присуствовало двадесет девет учесника.