У четвртак 26.10.2023. године спроведена је обука у оквиру реализације годишњег програма стручног усавршавања на тему „Коришћење дрвне биомасе из шума различитог узгојног облика и њен утицај на тeхничко-технолошке, еколошке и економске аспекте производње“. Обуку је одржао Проф. др Милорад Даниловић у ЈП „Србијашуме“, ШГ „Голија“ Ивањица, а обуци је присуствовало 14 учесника.