У уторак 10.10.2023. године спроведена је обука у оквиру реализације годишњег програма стручног усавршавања на тему „Заштита шума од пожара, штетних инсеката и болести“. Обуку је одржала Гордана Јанчић у ЈП „Србијашуме“, ШГ „Расина“, Крушевац, расадник „Наупаре“, а обуци је присуствовало 19 учесника. У прилогу се налазе материјали коришћени у току предавања.

https://sumarskakomora.rs/wp-content/uploads/2023/10/tematska.celina_4_zastita.suma_10.10.2023_naupare.pdf