У уторак 03.10.2023. године спроведена је обука у оквиру реализације годишњег програма стручног усавршавања на тему „Могућност за унапређење методологије планирања газдовања шумама у Републици Србији“. Обуку је одржао др Бојан Тубић у научно-наставној бази Шумарског факултета Гоч.