У прилогу се налазе термини обука са списковима учесника у оквиру реализације годишњег програма стручног усавршавања за месец октобар. Молимо све чланове да, уколико су спречени да присуствују обукама у датим терминима, пошаљу имејл на office@sumarskakomora.rs.

Остали термини ће бити накнадно објављени.

ТЕМАТСКА ЦЕЛИНА 2 – „Могућност за унапређење методологије планирања газдовања шумама у Републици Србији“

Предавач: др Бојан Тубић

03. октобар 2023. године Универзитет у Београду-Шумарски факултет, Научно-наставна база Гоч

ТЕМАТСКА ЦЕЛИНА 4- „Заштита шума од пожара, штетних инсеката и болести“

Предавач: Гордана Јанчић

10. октобар 2023. године ЈП „Србијашуме“, ШГ „Расина“, Крушевац

ТЕМАТСКА ЦЕЛИНА 6- „Групимично оплодне сече и помоћне мере природног обнављања“

Предавач: дипл. инж. Радивоје Каурин

04. октобар 2023. године ЈП „Србијашуме“, ШГ „Голија“, Ивањица

05. октобар 2023. године ШГ „Србијашуме“, ШГ „Пријепоље“

11. октобар 2023. године Универзитет у Београду-Шумарски факултет, Научно-наставна база Дебели луг

12. октобар 2023. године Универзитет у Београду-Шумарски факултет, Научно-наставна база Дебели луг

ТЕМАТСКА ЦЕЛИНА 8- „Прореде у буковим шумама – ефекат на прираст и производност састојина“

Предавач: др Звонимир Баковић

04. октобар 2023. године ЈП „Србијашуме“, ШГ „Борања“, Планинарски дом „Шарена буква“

05. октобар 2023. године ЈП „Србијашуме“, ШГ „Борања“, Планинарски дом „Шарена буква“

11. октобар 2023. године ЈП „Србијашуме“, ШГ „Борања“, Планинарски дом „Шарена буква“

ТЕМАТСКА ЦЕЛИНА 10- „Коришћење дрвне биомасе из шума различитог узгојног облика и њен утицај на тeхничко-технолошке, еколошке и економске аспекте производње“

Предавач: Проф. др Милорад Даниловић

19. октобар 2023. године ЈП „Војводинашуме“, ШГ „Сомбор“

20. октобар 2023. године ЈП „Србијашуме“, ШГ „Врање“

26. октобар 2023. године ЈП „Србијашуме“, ШГ „Голија“, Ивањица

27. октобар 2023. године ЈП „Војводинашуме“, ШГ „Банат“, Едукативни центар „Чардак“