У петак 22.09.2023. године спроведена је обука у оквиру реализације годишњег програма стручног усавршавања на тему „Примена техничких норми и норматива у шумарству са посебним освртом на избор оптималних технологија рада“. Обуку је одржао Проф. др Милорад Даниловић у ЈП „Србијашуме“, ШГ „Расина“ Крушевац, расадник „Наупаре“, а обуци је присуствовало 20 учесника.