У петак 15.09.2023. године спроведена је обука у оквиру реализације годишњег програма стручног усавршавања на тему „Примена техничких норми и норматива у шумарству са посебним освртом на избор оптималних технологија рада“. Обуку је одржао Проф. др Милорад Даниловић у ЈП „Војводинашуме“, ШГ „Банат“, Едукативни центар „Чардак“, обуци је присуствовало дванаест учесника.