У уторак 05.09.2023. године спроведена је обука у оквиру реализације годишњег програма стручног усавршавања на тему „Коришћење нових модула у софтверу ОСНОВА2020“. Обуку су одржали Душан Игић и Раденко Поњарац у ЈП „Србијашуме“, ШГ „Београд“, ШУ „Рит“, а присуствовало је 27 учесника.