У четвртак 17.08.2023. године спроведена је обука у оквиру реализације годишњег програма стручног усавршавања на тему „Заштита шума од пожара, штетних инсеката и болести“. Обуку је одржала Гордана Јанчић у ЈП „Србијашуме“, ШГ „Јужни Кучај“, ШУ „Деспотовац“, а присуствовало је 28 учесника. У прилогу се налазе материјали коришћени у току предавања.

 

tematska.celina_4_zastita.suma_despotovac_17.08.2023