У среду 09.08.2023. године спроведена је прва обука у оквиру реализације годишњег програма стручног усавршавања. Обуку на тему „Примена пестицида у шумарству“ је одржао Вид Рађевић у ЈП „Војводинашуме“, ШГ „Сремска Митровица“, ШУ „Моровић“, а присуствовало је 14 учесника. У прилогу се налазе материјали коришћени у току предавања.

 

 

07.08.2023 Primena pesticida u šumarstvu

Knjiga primene hemijskih sredstava

Primena pesticida u šumarstvu, Pap, 09.08.2023.