Дана 14.07.2023. године одржаће се испит за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама.  Испит ће бити организован на подручју ЈП „Војводинашуме“, ШГ „Сремска Митровица“, ШУ „Моровић“ са почетком у 9 часова. Молимо све полазнике да понесу одећу и обућу за терен.

Тачну локацију места одржавања испита можете видети на следећем линку:

Шумска управа „Моровић