У периоду од 06-09. јуна 2023. године одржана је обука за будуће тренере за коришћење нових модула у софтверу ОСНОВА 2020. Обуку је успешно завршило 38 учесника, који су захваљујући предавачима из ЈП „Војводинашуме“ успешно савладали коришћење новог програма.