Током априла одржана су 2 полагања испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама у оквиру ЈП „Војводинашуме“ ШГ „Банат“ у Едукативном центру „Чардак“, где је у 2 термина (26.4.2023. и 27.4.2023. године) полагало 20 кандидата.