Дана 26.4.2023. i 27.4.2023. године одржаће се испити за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама.  Испити ће бити организовани на подручју ЈП „Војводинашуме“, ШГ „Банат“, Едукативни центар „Чардак“ са почетком у 9 часова.

Тачну локацију места одржавања испита можете видети на следећем линку:

Edukativni centar „Cardak“ – Google мапе