Дана 3.3.2023. године одржаће се испит за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама.  Испит ће бити организован на подручју ЈП „Србијашуме“, ШГ „Врање“ са почетком у 10 часова. Oкупљање полазника је у 9:30 испред ШГ „Врање“.