Деветнаести по реду семинар из планирања газдовања шумама традиционално је одржан у периоду од 07. до 11. новембра 2022. године у Наставној бази Шумарског факултета на Гочу. Одржавање семинара финансијски је подржала Управа за шуме из буџетског фонда намењеног за реализацију пројеката едукације и промоције кроз пројекат „Семинар из планирања газдовања шумама“ (уговор бр. 401-00-409/2022-10 од 30. маја 2022. године). Поред одржавања семинара у склопу пројекта извршено је и постављање демонстративних поља.

Активно учешће на семинару су поред пројектног тима узеле и колеге запослене у различитим државним институцијама, предузећима и организацијама које се баве шумарством у Србији и земљама у окружењу. Излагања су била подељена по тематским областима у оквиру којих је дискутовано о презентованим достигнућима и идентификованим проблемима. Након презентација, учесници семинара су посетили демонстративна поља постављена током 2021 и 2022 године. Другог дана семинара извршена је практична демонстрација безбедног руковања моторном тестером, представљен је поступак правилног и безбедног обарања стабла, значај заштитне опреме при раду у шуму. Последњи дан био је предвиђен за завршну дискусију и заједничке закључке са семинара.