Обавештавамо све лиценциране чланове Коморе инжењера шумарства Србије, да ће обука за тематску целину 9-Примена закона и подзаконских докумената (правилника) у планирању газдовања шумама“, бити одржана онлајн у две групе:

  1. 24. новембар 2022. године
  2. 28. новембар 2022. године

Сваки пријављени кандидат биће обавештен путе имејл адресе о почетку и начину слушања обуке.

Такође, подсећамо све лиценциране чланове да је ово последња обука у оквиру годишњег програма стручног усавршавања за 2022. годину, па молимо оне који нису похађали обуку из оправданих разлога да се пријаве за нека од ова да термина како би добили 4 поена.

ТЕМАТСКА ЦЕЛИНА 9- „Примена закона и подзаконских докумената (правилника) у планирању газдовања шумама“

Предавач: Маст. Инж. шум. Владимир Николић

Дипл. инж. шум. Марко Марковић

Датум одржавања: 24. новембар 2022. године

  1. новембар 2022. године

Начин одржавања: онлајн