Сви лиценцирани чланови Коморе имају обавезу учешћа у програмима стручног усавршавања у циљу одржавања двогодишње лиценце. У току су обуке предвиђене Годишњим програмом стручног усавршавања за 2022. годину.

Пријављени полазници су распоређени по групама које се налазе у прилогу. Моле се сви чланови који нису у могућности да присуствују у датим терминима да пошаљу обавештење на имејл адресу Коморе.

Датуми и локације за СЕПТЕМБАР месец су следећи:

 

„Примена различитих метода делимичног премера у хетерогеним састојинским условима са посебним освртом на тачност добијених података уз примену савремених технологија“:

-20.09.2022. – Српска Православна Црква „Манастир Вујан“

 

Списак 20.09.2022. Српска Православна Црква, Манастир Вујан-Прва група

 

„Обнова храстoвих шума“:

-07.09.2022. – ШГ „Крагујевац“, ШУ Ариље, Букуља

-12.09.2022. – ШГ „Топлица“, ШУ Прокупље

-13.09.2022.  – Наставна база „Дебели луг“

 

Списак 07.09.2022. ШГ Крагујевац, ШУ Аранђеловац, Букуља

Списак 12.09.2022. ШГ Топлица, ШУ Прокупље

Списак 13.09.2022. Наставна база Дебели луг

 

„Обнова букових шума“:

-08.09.-09.09.2022. – ШГ „Борања“ Лозница

-22.09.-23.09.2022. – ШГ „Топлица“, ШУ „Прокупље“

 

Списак 08-09.09.2022. ШГ Борања, Лозница

Списак 22-23.09.2022. ШГ Топлица, ШУ Прокупље

 

„Прореде у буковим шумама“:

-28.09.-29.09.2022. – Наставна база „Дебели луг“

 

Списак 28-29.09.2022. Наставна база Дебели луг

 

„Селекција и бонитирање плус стабала у семенским састојинама“:

 

-23.09.2022. – ШГ „Београд“, ШУ Земун

 

Списак 23.09.2022. ШГ Београд, ШУ Земун

 

„Квалитативна структура дрвних сортимената у састојинама различитих узгојних облика са посебним освртом на остваривање максималних финансијских ефеката“:

 

-19.09.2022. – ШГ „Ниш“

-20.09.2022. – ШГ „Столови“

-21.09.2022. – ШГ „Пирот“

-22.09.2022. – НП „Фрушка гора“

 

Списак 19.09.2022. ШГ Ниш, Ниш

Списак 20.09.2022. ШГ Столови, Краљево

Списак 21.09.2022. ШГ Пирот, Пирот