Сви лиценцирани чланови Коморе имају обавезу учешћа у програмима стручног усавршавања у циљу одржавања двогодишње лиценце. У току су обуке предвиђене Годишњим програмом стручног усавршавања за 2022. годину.

Пријављени полазници су распоређени по групама које се налазе у прилогу. Моле се сви чланови који нису у могућности да присуствују у датим терминима да пошаљу обавештење на имејл адресу Коморе.

Датуми и локације за ОКТОБАР месец су следећи:

 

„Примена различитих метода делимичног премера у хетерогеним састојинским условима са посебним освртом на тачност добијених података уз примену савремених технологија“:

-04.10.2022. – Српска Православна Црква „Манастир Вујан“

-11.10.2022. – Српска Православна Црква „Манастир Вујан“

 

Списак 04.10.2022. Српска Православна Црква, Манастир Вујан

Списак 11.10.2022. Српска Православна Црква, Манастир Вујан

 

„Обнова букових шума“:

-06.10.-07-10.2022. – ШГ „Топлица“, ШУ „Прокупље, Јастребац

-20.10.-21.10.2022. – ШГ „Топлица“, ШУ „Прокупље, Јастребац

-27.10.-28.10.2022.  – НП „Ђердап“, Мајданпек

 

Списак 06-07.10.2022. ШГ Топлица, ШУ Прокупље, Јастребац-Радивоје Каурин

Списак 20-21.10.2022. ШГ Топлица, ШУ Прокупље, Јастребац

Списак 27-28.10.2022. JP Nacionalni park Đerdap

 

„Прореде у буковим шумама“:

-06.10.-07-10.2022. – ШГ „Топлица“, ШУ „Куршумлија

 

Списак 06-07.10.2022. ШГ Топлица, ШУ Прокупље, Јастребац- др Ненад Петровић

 

„Савремене технологије у коришћењу шума“:

-19.10.2022. – ШГ „Банат“

-20.10.2022. – ШГ „Нови Сад“

-21.10.2022.  – ШГ „Сремска Митровица“

 

Списак 19.10.2022. ШГ Банат, Панчево

Списак 20.10.2022. ШГ Нови Сад, Нови Сад

Списак 21.10.2022. ШГ Сремска Митровица