Сви лиценцирани чланови Коморе имају обавезу учешћа у програмима стручног усавршавања у циљу одржавања двогодишње лиценце. У току су обуке предвиђене Годишњим програмом стручног усавршавања за 2022. годину.

Пријављени полазници су распоређени по групама које се налазе у прилогу. Моле се сви чланови који нису у могућности да присуствују у датим терминима да пошаљу обавештење на имејл адресу Коморе.

Датуми и локације за АВГУСТ месец су следећи:

 

„Савремене технологије у коришћењу шума“:

-16.08.2022. – ШГ „Ужице“, Ужице

-17.08.2022. – ШГ „Топлица“, ШУ „Прокупље“

-18.08.2022. – ШГ „Расина“, Крушевац

-19.08.2022. – ШГ „Северни Кучај“, Кучево

 

Списак 16.08.2022. ШГ Ужице, Ужице

Списак 17.08.2022. ШГ Топлица, Куршумлија

Списак 18.08.2022. ШГ Расина, Крушевац

Списак 19.08.2022. ШГ Северни Кучај, Кучево

 

„Обнова букових шума“:

 

-25.08.-26.08.2022. – ШГ „Крагујевац“, Аранђеловац, Букуља

 

Списак 25-26.08.2022. ШГ Крагујевац, ШУ Аранђеловац, Букуља

 

„Прореде у буковим шумама“:

 

-01.08.-02.08.2022. – Наставна база Гоч

 

Списак 01-02.08.2022. Наставна база Гоч

 

„Обнова храста лужњака“:

 

-26.08.2022. – ШГ „Сремска Митровица, ШУ „Моровић“

 

Списак 26.08.2022. ШГ Сремска Митровица, ШУ Моровић