Сви лиценцирани чланови Коморе имају обавезу учешћа у програмима стручног усавршавања у циљу одржавања двогодишње лиценце. У току су обуке предвиђене Годишњим програмом стручног усавршавања за 2022. годину.

Пријављени полазници су распоређени по групама које се налазе у прилогу. Моле се сви чланови који нису у могућности да присуствују у датим терминима да пошаљу обавештење на имејл адресу Коморе.

Датуми и локације за ЈУЛ месец су следећи:

 

„Квалитативна структура дрвних сортимената у састојинама различитих узгојних облика са посебним освртом на остваривање максималних финансијских ефекaта“:

 

-06.07.2022. – ШГ „Борања“, Лозница

-07.07.2022. – ШГ „Сремска Митровица“, ШУ „Моровић“

 

Списак 06.07.2022. ШГ Борања, Лозница

Списак 07.07.2022. ШГ Сремска Митровица

 

„Прореде у шумама храста лужњака“:

 

-13.07.2022. 9:00h – ШГ „Сремска Митровица, ШУ „Вишњићево“

 

Списак 13.07.2022. ШУ Вишњићево, Сремска Митровица