ПРИЈАВА ЗА ОБУКЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ПРЕМА ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДО 15.04.2022.ГОДИНЕ

Комора инжењера шумарства Србије

 

 

Сви лиценцирани чланови Коморе имају обавезу учешћа у програмима стручног усавршавања у циљу одржавања двогодишње лиценце. Сваки члан дужан је да у периоду од 2 године стекне најмање 8 бодова, с тим да је у обавези да у једној години оствари минимално 2 бода.

Остварени бодови важе само за једно раздобље и не могу се преносити и евидентирати у наредном раздобљу стручног усавршавања.

За лиценце стечене у текућој години чланови не морају похађати стручне скупове предвиђене Годишњим програмом стручног усавршавања.

За пријаву потребно је доставити следећу документацију:

  • Попуњен Образац за пријаву обуке за одржавање лиценце;
  • Доказ о уплати котизације у износу од 4.500,00 (четирихиљадепетсто) динара по теми, на рачун Коморе број 205-238835-25 отворен код Комерцијалне банке а.д. са позивом на број: 6666

Попуњен и потписан Захтев са доказом о уплати послати на office@sumarskakomora.rs

Сви семинари у организацији КИШС носе 4 бода. Могуће је пријавити више тема (износ од 4.500,00 динара је за једну тему).

Термини одржавања семинара ће бити накнадно објављени на сајту Коморе: https://sumarskakomora.rs/

Прилози:

– Документ 1

– Документ 2

 

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд