СЕМИНАР „Aдаптивни приступ оперативном планирању газдовању шумама“ ГОЧ, 25-26.11.2021.

Комора инжењера шумарства Србије

 

СЕМИНАР „Aдаптивни приступ оперативном планирању газдовању шумама“ ГОЧ, 25-26.11.2021.

Услед епидемиолошке ситуације ове године 21. по реду семинар из планирања газдовања шумама традиционално је одржан у Наставној бази Шумарског факултета на Гочу, online, у периоду од 25-26. новембра 2021. године.

У сарадњи са Универзитетом у Београду-Шумарским факултетом ове године је Семинар на Гочу организован од стране Коморе инжењера шумарстав Србије, а у оквиру Пројекта„ Aдаптивни приступ оперативном планирању газдовању шумама“ који је финансирала Управа за шуме из буџетског фонда намењеног за реализацију пројеката едукације и промоције.

Пројектни тим су чинили: руководилац пројекта Теодора Цветковић, професор др Милан Медаревић, др Ненад Петровић, доцент и др Биљана Шљукић доцент, др Снежана Обрадовић, научни сарадник,  Ивица Лазаревић, мастер инжењер шумарства, Милан Куч, дипл. инж. шумарства, Славко Јовановић,  дипл. инж. шумарства, Игор Чукановић,  дипл. инж. шумарства и Александар Поповић, мастер инжењер шумарстава. Осим пројектног тима који је учествовао у издвајању демонстрационих површина и обради података, као и презентовању одређених тематских области, своје презентације излагали су: професор др Зоран Говедар, Драган Оташевић, дипл. инж. шумарстава и Витомир Тепавчевић, дипл. инж. шумарства, др Звонимир Баковић, Владимир Николић, мастер инжењер шумарства и др Бојан Тубић.

Основни циљеви Семинара били су да се обезбеди континуитет у обуци шумарских инжењера који се баве планирањем газдовања шумама у смислу усвајања различитих савремених знања која се односе на адаптивност у односу на затечено стање шума, вишефункционалност и факторе ризика, као и допринос усвајању нових знања, те отворенији пут ка добијању и одржавању лиценце за обављање стручних послова у планирању газдовања шумама. Семинар је поред излагања презентација из наведених тематских области обухватао и теренске активности везене за понуђена практична решења –адаптивног, природи блиског газдовања шумама, која су снимљена у видео материјалу.

Видео материјале који су излагани на Семинару можете прегледати на следећем линку:

https://www.youtube.com/channel/UClOmCbSZOENCEDOXUWrI5Og

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд