РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ПРЕДАВАЧЕ У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЧЛАНОВА КИШС ПРЕМА ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

 

Комора инжењера шумарства Србије

 

КОНКУРС

Дана 15.06.2021. расписан је конкурс за пријаву предавача по списку тема стручних предавања у оквиру реализације активности стручног усавршавања чланова КИШС према Годишњем програму стручног усавршавања. Списак тема се налази у приложеном документу.

Минимални услови за пријављивање на конкурс су:
• Чланство у Комори;
• Пет година професионалног искуства у области за коју се кандидат пријављује да буде предавач.

Приликом пријаве на конкурс потребно је доставити следеће:
1. Пријава (образац за пријаву се налази у прилогу);
2. Радна биографија;
3. Сагласност послодавца да кандидат у периоду обуке може да одсуствује са посла (уколико је кандидат запослен);
4. Писма препоруке двоје дипломираних инжењера шумарства (чланова Коморе) који вас препоручују за предавача;
5. План вршења обуке (описати садржај, трајање и начин вршења обуке, максимално 3 стране)

Конкурс је отворен до 30.06.2021.
Резултати конкурса ће бити објављени најкасније 15.07.2021.
Своје пријаве можете послати на office@sumarskakomora.rs
Више информација и објашњења можете добити у КИШС путем телефона 011/3557882 и 062/464818
Кнеза Вишеслава 3, 11030 Београд

 

Прилози:

 

Годишњи програм стручног усавршавања

Образац за пријаву

 

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд