АДАПТИВНИ ПРИСТУП ОПЕРАТИВНОМ ПЛАНИРАЊУ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА

Комора инжењера шумарства Србије

 

АДАПТИВНИ ПРИСТУП ОПЕРАТИВНОМ ПЛАНИРАЊУ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА

Уз финасијску подршку Управе за шуме, Министраства пољопривреде, шумарства и водопривреде из буџетског за реализацију пројеката едукације и промоције у 2020. години, Комора инжeњера шумарства Србије као корисник средстава је и ове године, у сарадњи са колегама са Шумарског факултета, Управе за шуме, ЈП Шуме Гоч, организовала традииционални семинар из планирања газдовања шумама.

Овог пута то се одвијало у потпуно другачијем организационом облику, каквом смо били принуђени да прибегнемо у новонасталој ситуацији изазваној пандемијом Корона вируса.

Крајњи резултат овако припремљеног семинара јесте снимљени видео материјал који можете погледати на youtube каналу Коморе инжењера шумарства Србије.

Тема овогодишњег семинара јесте „Адаптивни приступ оперативном планирању газдовања шумама“. У складу са насловом семинара предочени су приступи планирању газдовања шумама у условима ризика и новонасталих климатских промена.

 Издвојено је 5 демонстрационих површина на којима су представљене проблематике које се тичу адаптивног планирања газдовања шумама. Демонстрационе површине су одабране пројектом дефинисаном врстом диригованог узорка, водећи рачуна о репрезентативности у еколошком и проблемском смислу.

На свакој демонстрационој површини приказано је стање, дефинисан циљ и предочене мере које се требају прописати и спровести. За сваку демонстрациону површину су такође дати очекивани ефекти након спровођења датих мера.

Постере са демонстрационих површина са детаљним подацима, као и линкове са видео материјалима можете наћи у прилогу испод:

ДМ 1 – https://youtu.be/oChWN-dPmCs

ДП 2 – https://youtu.be/0Hl7Ia8ULBI

ДП 3 – https://youtu.be/nLWrcQXMoFY

ДП 4 – https://youtu.be/EROlLMkdtAw

ДП 5 – https://youtu.be/1lcbJ7UHzRE

Преузмите:

Демонстрационо поље 1

Демонстрационо поље 2

Демонстрационо поље 3

Демонстрационо поље 4

Демонстрационо поље 5

 

 

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд