ИЗБОРИ ЗА СКУПШТИНУ КОМОРЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЧЛАНОВЕ КОМОРЕ

Комора инжењера шумарства Србије

 

Поштовани чланови Коморе инжењера шумарства Србије,

 

 

Обавештавамо вас да је на 103. седници Управног одбора одржаној 16.10.2020. године донета Одлука о начину спровођења избора за чланове Скупштине Коморе (број 274/2020). Наведеном одлуком је Управни одбор с обзиром на актуелну епидемиолошку ситуацију одредио да се гласање за избор чланова Скупштине Коморе одржи електронским путем. Гласање се врши лично на платформи за гласање за чланове Скупштине Коморе.

На седници УО КИШС одржаној 13.11.2020. године донета је  Одлука да се гласање за чланове Скупштине Коморе одржи 23.11.2020. у временском интервалу од 07 до 20 часова.

Техничку подршку приликом избора пружиће вам Душан Здравковић (063 405220) тако да у случају да имате било какав проблем приликом самог чина гласања позовете на број у прилогу, а за сва остала питања у вези избора можете контактирати чланове изборне Комисије: Ана Стефановић 063 7822 892, Марија Филичић 064 5826 582, Ђорђе Јовић 064 1135 649.

 

НАЧИН ГЛАСАЊА

Електронски се може гласати са било ког електронског медија (рачунара, таблета, смартфона). Сви чланови Коморе ће у понедељак 16.11.2020. године, путем смс-а на број телефон који су приложили приликом приступања у чланство Коморе, добити приступни линк  за платформу за гласање као и налог и лозинку за приступање гласању. Приступни линк за гласање ће бити активан на дан избора.

 

Уколико неко од чланова не добије СМС поруку са горе поменитим подацима, може се јавити неком од чланова изборне комисије како бисмо проверили да ли у бази имамо исправан број вашег мобилног телефона.

Електронски се гласа приступањем датом линку са мобилног уређаја или укуцавањем добијеног приступног линка на рачунару, а по приступу платформи за гласање се уноси налог и лозинка коју ћете добити  путем СМС-a. За само техничко гласање ће на платформи бити објављено ТЕХНИЧКО УПУТСТВО за електронско гласање.

Може се гласати највише за одређен број кандидата  у оквиру сваке изборне јединице (изборна јединица –  ЈП Србијашуме: од 1 до 34, изборна јединица – ЈП Војводинашуме: од 1 до 11; изборна јединица – ЈП Национални паркови и привредна друштва за газдовање шумама чији је оснивач локална самоуправа: од 1 до 4; изборна јединица – Научно образовне институције (школе, факултети, институти и заводи): до 1; изборна јединица – Друге организације које се баве пословима газдовања шума и остали чланови (чланови који нису запослени или раде у другим организацијама): од 1 до 4).

Сваки члан Коморе мора да оконча само гласање у оквиру временског оквира за гласање, након чега се приступни линк прекида и више не може да понови сам чин гласања под дефинисаним ЈМБГ.

НАПОМЕНА: МОЛЕ СЕ СВИ ЧЛАНОВИ КОМОРЕ ДА ПРИЛИКОМ ЕЛЕКТРОНСКОГ ГЛАСАЊА СТРИКТНО ПОСТУПАЈУ У СКЛАДУ СА ТЕХНИЧКИМ УПУТСТВОМ И СА ДУЖНОМ ПАЖЊОМ.

Кандидати којима је послат захтев за исправку пријаве за кандидатуру за члана Скупштине доставили  су уредне исправке у прописаном року. У складу са тим изборна комисија је уредила кандидационе листе по изборним јединицама које вам овим путем достављамо.       

 

Изборна јединица I – ЈП Србијашуме

 

Редни број

Број лиценце

Име и презиме

 

1

004

Александар Воркапић

2

008

Немања Алексић

3

011

Горан Дражић

4

032

Стево Секулић

5

048

Горан Ћалдовић

6

068

Оливера Трифуновић

7

081

Саша Јаношевић

8

091

Предраг Милојевић

9

111

Бојан Станковић

10

112

Иван Јелић

11

139

Зорица Ђуровић

12

149

Младен Николић

13

175

Миодраг Николић

14

179

Весна Огњеновић

15

203

Предраг Станковић

16

210

Горан Станић

17

221

Милан Цмијановић

18

237

Александар Шалипур

19

260

Ђорђе Миљевић

20

261

Драган Белошевић

21

294

Фарук Ћоровић

22

295

Ален Гусинац

23

306

Даринка Воркапић

24

307

Милан Томовић

25

315

Милан Несторовић

26

331

Бобан Миловановић

27

351

Милан Милосављевић

28

356

Игор Дробњак

29

374

Мирослав Илић

30

385

Горан Милисављевић

31

395

Срђан Тодоровић

32

402

Борислав Машић

33

406

Војкан Младеновић

34

416

Милан Виденовић

35

425

Мирољуб Јовановић

36

426

Миљан Костић

37

441

Зоран Петровић

38

448

Дарко Живановић

39

452

Владан Ђорђевић

40

455

Биљана Миленковић

41

457

Игор Милосављевић

42

474

Бобан Тасић

43

481

Марко Новковић

44

492

Мирољуб Банковић

45

496

Марјан Милосављевић

46

533

Божидар Миловановић

47

537

Владимир Васић

48

754

Ненад Стојковић

49

761

Снежана Николић

50

811

Зоран Пешић

51

818

Славица Рајковић

52

823

Давор Чокић

 

 

Изборна јединица II – ЈП Војводинашуме

 

Редни број

Број лиценце

Име и презиме

 

1

564

Бојан Тубић

2

571

Александар Ждињак

3

599

Ранко Васиљевић

4

603

Живан Жупунски

5

614

Слађан Суручић

6

631

Иван Тодорчевић

7

647

Милан Сучевић

8

656

Тања Миљевић

9

663

Жељко Прица

10

688

Марко Маринковић

11

695

Срђан Марковић

12

715

Предраг Мирић

13

720

Андреја Лазовић

 

Изборна јединица III – ЈП Национални паркови и привредна друштва за газдовање шумама чији је оснивач локална самоуправа

 

Редни број

Број лиценце

Име и презиме

 

1

544

Ивица Лазаревић

2

733

Пеђа Вуколић

3

738

Драган Видовић

4

785

Иван Илић

5

854

Милорад Ђаковић

6

855

Александар Остојић

 

Изборна јединица IV – научно-образовне институције (школе, факултет, институти, заводи)

 

Редни број

Број лиценце

Име и презиме

 

1

553

Милорад Даниловић

2

806

Александар Лучић

 

Изборна јединица V – друге организацијe које се баве пословима газдовања шумама и остали чланови (чланови који нису запослени или раде у другим организацијама)

 

Редни број

Број лиценце

Име и презиме

 

1

007

Миљко Ђаловић

2

725

Жељко Васиљевић

3

835

Марко Марковић

4

883

Марко Остојић

5

888

Милан Радојчић

 

 

 

 

 

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд