НОВИ ТЕРМИН ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ ПОСЛОВА У ГАЗДОВАЊУ ШУМАМА

Комора инжењера шумарства Србије

Дана 30.09.2020. године одржаће се стручни испит за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама. Испит ће бити организован на подручју ЈП „Србијашуме“, ШГ „Голија“.

Обавештавамо потенцијалне чланове Коморе и друга заинтересована лица да ће све релевантне информације о активностима Коморе бити доступне путем званичне интернет презентације, док ће коресподенција бити омогућена путем имејл адресе и контакт телефона или у седишту Коморе.

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд