РАСПИСАНИ ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ КОМОРЕ ИНЖЕЊЕРА ШУМАРСТВА СРБИЈЕ

Комора инжењера шумарства Србије

Дана 09.09.2020. године председник Коморе инжењера шумарства Србије, Александар Воркапић донео је Одлуку о расписивању избора за чланове Скупштине КИШС.

Како на основу Статута КИШС Одлука о расписивању избора мора да садржи и списак регистрованих чланова по изборним јединицама на дан расписивања избора у прилогу достављамо и Списак чланова Коморе за избор чланова Скупштине.

Упутство за кандидовање за члана Скупштине КИШС.

 

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд