НОВИ ТЕРМИН ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦИ

Комора инжењера шумарства Србије

У Шумском газдинству „Топлица“ Куршумлија дана 9. и 10. јула 2020. године одржаће се полагање испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама.

На  подручју Војводине, ЈП „Војводинашуме“ у ШГ „Нови Сад“ одржаће се полагање 10. јула 2020. године.

За више информација можете нас контактирати на телефон 063 7828 892.

 

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд