АКТИВНОСТИ НА ПРОЈЕКТИМА

Комора инжењера шумарства Србије

Комора инжењера шумарства Србије је у процесу реализације 2 пројекта финансиирана од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа ша шуме: „Програм активности за подршку промоцији стручне и практичне обуке у сектору шумарства Србије за шумарске техничаре и шумске раднике“ чији је фокус на обуци шумарских техничара и шумских радника за безбедан и стручан рад у сечи и изради дрвних сортимената, као и „Програм активности за подршку промоцији стручне и практичне обуке након завршеног образовања у сектору шумарства Србије“ чији је фокус на примени нових Упутстава за газдовање појединим газдинским типовима (газдински тип: високе мешовите шуме букве, мешовите шуме храстова – високе мешовите шуме храстова и осталих лишћара, високе мешовите шуме смрче).

Прве обуке су завршене прошле недеље.

У оквиру пројкета „Програм активности за подршку промоцији стручне и практичне обуке у сектору шумарства Србије за шумарске техничаре и шумске раднике“ где су планиране 4 обуке у организацији КИШС, спроведена је прва петодневна обука која је одржана на подручју ЈП „Војводинашуме“, ШГ „Сремска Митровица“, ШУ „Вишњићево“ у периоду од 22-26. јуна 2020. године. Обуку су спровели тренери Бобан Миловановић и Живан Жупунски који су већ прошли такву обуку у оквиру БМЕЛ 2 пројекта и посете ЈП „Хесенске шуме“, који су полазницима излагали презентације на тему пружања прве помоћи, правила струке о безбедности на раду на пословима коришћења шума, о припреми и одржавању моторне тестере, о сигурносним деловима моторне тестере, техникама обарања стабала, као и техникама пререза са моторном тестером.

Обука је извршена у сарадњи са професорима Средње шумарске школе из Краљева, који су презентовали стандард квалитета дрвних сортимената у Србији (класирање и кројење) и по завршетку обуке спровели тестирање полазника и онима који су положили издаће се уверења да су оспособљени за стручан и безбедан рад са моторном тестером. Обуци је присуствовало 12 полазника (10 шумских радника и 2 шумарска техничара). Поред ангажованих тренера практичну демонстрацију теоријских знања изводили су демонстратори, иначе репрезентативци Србије, Горан Чамагић и Љубан Жилић који су полазницима извели практичан приказ технике резања и обарања (рад на симулатору), практичан приказ резања дрвета под напоном (рад на симулатору), практичан приказ ефеката коришћења заштитне опреме (шлем и заштитне панталоне при раду у шуми), практичан приказ технике обарања стабала и кројења дрвних сортимената у шуми, као и неке специјалне технике обарања стабала.

Наредни термини обука су планирани за јул и август на подручју ШГ „Тимочке шуме Бољевац (13-17. јул), ШГ „Топлица“ Куршумлија (27-31. јул) и ШГ „Голија“ Ивањица (10-14. август).

 

У оквиру пројекта „Програм активности за подршку промоцији стручне и практичне обуке након завршеног образовања у сектору шумарства Србије“ су такође планиране 4 обуке, а прва је спроведена у периоду од 23-26. јуна 2020. године на подручју ЈП „Србијашуме“, ШГ „Северни Кучај“ Кучево, ШУ „Мајданпек“ као и ЈП „НП Ђердап“. Обуци је присуствовало преко 12 полазника – планера и ревирних инжењера из ЈП „Србијашуме“, ЈП „Национални парк Ђердап“ као и приватних предузећа који се баве газдовањем црквеним шумама.

Обуку су у организацији Коморе инжењера шумарства Србије спровели тренери Радивоје Каурин и Ненад Стевановић, који су ту обуку прошли у оквиру БМЕЛ 2 пројекта  „Промоција стручне и практичне обуке након завршеног образовања у шумарском сектору Србије“ и који су сваком кандидату издали сертификат о успешно завршеном тренингу стручног усавршавања из области практичне примене упутстава за газдовање појединим газдинским типовима. Тренери су презентовали основне елеменате новог концепта планирања и газдовања (газдински тип, узгојна група, циљни пречник, број стабала будућности, растојање, конкуренти), Упутства за газдовање главним газдинским типовима (општа упутства),  Упутства за газдовљање газдинским типом Висока шума китњака – Висока мешовита шума китњака и Висока шума букве – Висока мешовита шума букве. На терену је организован рад по групама на огледним пољима, издвајање и обележавање  стабала будућности и плус стабала, дознака стабала за сечу. Једна од тема на организованој обуци је била и обнављање високих зрелих и презрелих (разређених) шума букве и китњака оплодном сечом кратког подмладног раздобља.

Нови термин обуке је започео данас 30. јуна 2020. године на истом подручју као и претходни и завршава се 3. јула 2020. године, а наредни термини су заказани за ШГ „Шумарство“ Рашка (21-24. јул) и опет на подручју ШГ „Северни Кучај“ и ЈП „Национални парк Ђердап“  (28-31. јул).

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд