ОБЈАВА ПОВОДОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Комора инжењера шумарства Србије
Поштовани чланови Коморе,

С обзиром на новонасталу ситуацију и увођење ванредног стања у земљи, све даље активности Коморе биће прилагођене датој ситуацији и предложеним мерама.

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд