ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

Комора инжењера шумарства Србије

Дана 12. и 13. фебрара 2020. године одржан је испит за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама у ЈП „Нацинални парк Ђердап“. На испит је изашло 20 кандидата из ког разлога је испит организован у два дана. Поред запослених у Националном парку, било је кандидата и из ЈП „Србијашуме“, Управе за шуме, Шумарског факултет, као и један кандидат из JP „Србијаводе“.

Идући термини за полагање стручног испита заказани су за 24. и 25. фебруар који ће се одржати на подручју ШГ „Пирот“.

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд