НАСТАВЉА СЕ СА ОРГАНИЗОВАЊЕМ СТРУЧНИХ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

Комора инжењера шумарства Србије

Дана 29. и 30. јануара организује се полагање стручног испита у ЈП „Национални парк Тара“, док ће се полагање у ШГ „Банат“ из Панчева полагање одвијати 30. и 31. јануара 2020. године. С обзиром на број кандидата испити су распоредјени у два термина по локацији.

Најављујемо полагање стручносг испита за стицање лиценце у ЈП “Национални парк Ђердап“ које ће се одржати у терминима 12. и 13. фебруара 2020. године.

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд