НАСТАВЉА СЕ СА ОРГАНИЗОВАЊЕМ СТРУЧНИХ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

Комора инжењера шумарства Србије

У протеклих месец дана организована су полагања стручног испита за стицање лиценце  на 5 локације, у 7 термина.

27.11.2019. године одржан је стручни испит на Руднику за запослене из Бироа за планирање и пројектовање у шумарству. Испит је положило 14 кандидата. 10. и 11. децембра 2019. године одржан је испит у ШГ „Пријепоље“ где је положило 27 кандидата. У ШГ „Голија“ испит је одржан 17. децембра и положило је 18 инжењера. Јуче и данас је испит организован на подручју ШГ „Београд“ у ШУ“ Липовица“ где су полагали већином инжењери запослени у ШГ „Београд“, ШГ“ Расина“, инжењери из Дирекције ЈП „Србијашуме“, мада је било и колега из ЈКП и приватног сектора.

26.12.2019. одржан је стручни испит у ШГ „Врање“ где је полагало 12 инжењера, чиме је и завршено са организовањем стручних испита за ову годину.

 

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд