ПОСЕТА ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ПОЉОПРИВРЕДЕ ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Комора инжењера шумарства Србије

Комору инжењера шумарства Србије су 28.11.2019. године посетили директор Управе за шуме Републике Србије Саша Стаматовић, помоћник министра пољопривреде, шумасртва и водопривреде Републике Српске Горан Зубић и представник ЈП „Шуме Републике Српске“ Славиша Опачић.

Под окриљем потписаних протокола о међународној сарадњи између ресорних министарстава двеју земаља договорено је и потписивање Споразума о пословно техничкој сарадњи између ЈП „Шуме Републике Српске“ и Коморе инжењера шумарства Србије.

Колеге из Републике Српске су упознате са процесом оснивања, организацијом и самим функционисањем Коморе инжењера шумарства, коју и сами настоје да оснују у својој земљи. Поред тога  су упућени у текуће пројекте Коморе, финансиране од стране Управе за шуме Републике Србије, за које су колеге из Репблике Српске показале велику заинтересованост, а самим тим и жељу за укључивањем у поједине сегменте њихове реализације. Посебно интересовање показало се за пројекат „Програм активности за подршку промоцији стручне и практичне обуке у сектору шумарства Србије за шумарске техничаре и шумске раднике“ где ће фокус бити на обуци шумарски техничара и шумарских радника у безбедном и стручном раду у сечи изради дрвних сортимената.

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд