СЕМИНАР „УВОД У НОВЕ ЕЛЕМЕНТЕ ПЛАНИРАЊА ГАЗДОВАЊА ШУМАМА И ГИС“ ГОЧ, 12.-15.11.2019.

Комора инжењера шумарства Србије

Осамнаести по реду семинар из планирања газдовања шумама традиционално је одржан у Наставној бази Шумарског факултета на Гочу у периоду од 12.-15. новембра 2019. године.

У сарадњи са Шумарским факултетом ове године је Семинар на Гочу организован од стране Коморе инжењера шумарстав Србије, а у оквиру Пројекта „Увод у нове елементе планирања газдовања шумама и ГИС“ који је финансирала Управе за шуме из буџетског фонда намењеног за реализацију пројеката едукације и промоције.

Пројектни тим су чинили: руководилац пројекта Ана Стефановић; професор др Милан Медаревић, доценти шумарског факултета др Ненад Петровић и  др Биљана Шљукић, др Снежана Обрадовић, др Братислав Кисин, Радивоје Каурин, као и инжењери шумарског факултета Александар Поповић, Немања Лазаревић и  Марија Поповић.

Традиционално Семинар је окупио велики број учесника из Србије, Црне Горе, Републике Српске и Аустрије, а из преко 15 институција: Управа за шуме РС, Управа за шуме ЦГ, Шумарски факултет Универзитета у Београду, Комора инжењера шумарства Србије, Шумарски факултет Универзитета у Бања Луци, ЈП „Србијашуме“, ЈП „Војводинашуме“, ЈПШ „Шуме републике Српске“, Манастирске шуме Епархије шабачке, ЈП „Национални парк Тара“, ЈП „Шуме – Гоч“ Врњачка Бања, Шуме манастира Епархије крушевачке, Институт за шумарство Црне Горе, Тaxus forest project, Форестинг д.о.о., БОКУ Универзитет – Институт за гајење шума.

Семинар је поред излагања презентација из тематских области био организован и кроз  теренске активности. На основу уводног предавања др Ненада Петровића о концепту газдинских типова на демонстрационим површинама на којима су чланови пројкетног тима извршили премер осносвних таксационих елемената и  извршили пробну дознаку учесницима Семинара је на лицу места извршена демонстрација приоритетних циљева газдовања и мера за њихово остварење на локалном нивоу. Понуђена су практична решења за мешовите изданачке шуме храстова (китњак, сладун и цер), чисте букове састојине, двоспратне високе шуме букве и јеле и пребирне буково јелове шума.

Овде можете прегледати презентације излагане на Семинару.

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд