НАСТАВЉА СЕ СА ОРГАНИЗОВАЊЕМ СТРУЧНИХ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

Комора инжењера шумарства Србије

18. и 19. новембра 2019. године одржано је полагања тручног испита за стицање лиценце за чланове Коморе инжењера шумарства Србије у Шумском газдинству „Лозница“ Борања. Полагало је 34 члана Коморе. Први следећи испит биће организован 27.11. на подручју ШГ „Крагујевац“ где ће полагати претежно запослени из Бироа за планирање и пројектовање. Током децембра планирани су испити у ШГ „Голија“ Ивањица и ШГ „Пријепоље“.

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд