Комора инжењера шумарства Србије на сајму АУСТРОФОМА 2019

Комора инжењера шумарства Србије

За разлику од такође великих сајмова шумарства који се одржавају у Немачкој, Шведској, Чешкој, Швајцарској, АУСТРОФОМА је једини отворени сајам, где се демонстрира рад машина које се користе у шумарству директно у шуми, на реалним радним задацима. Овај догађај се одржава сваке четири године на различитим локацијама у Аустрији. То је јединствена прилика за посетиоце да се упознају са свим најсавременијим машинама и процесима рада у шумарству. Овај догађај је такође пружио је могућност учесницима у ланцу снабдевања биомасом да се информишу о најновијим трендовима везаним за нове технологије како у шумарству тако и преради биомасе.

Немачка организација за међународну сарадњу – ГИЗ у оквиру Пројекта Development of Sustainable Bioenergy Market in Serbia је организовала студијско путовање, а на позив Управе за шуме и Комора инжењера шумарства Србије је такође била једна од учесника. Учесници путовања су били представници Удружења власника приватних шума који се баве пословима газдовања шума, представници Управе за шуме, представници ЈП „Србијашуме“, Коморе инжењера шумарства Србије, као и представници приватног сектора.

У периоду од 8-10. октобра колико је трајало ово студијско путовање учесници су поред посете сајма АУСТРОФОМА були у приликци да посете и комбиновано постројење за производњу топлотне и електричне енергије (CHP постројење) Herret Tomaten, као и Удружење власника приватних шума Waldverband Burgenland, где су учесници имали прилику да се упознају са газдовањем приватним шумама, производњом дрвета и удруживањем власника шума у Аустрији.

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд