Стручни испити за стицање лиценце одржани у ШГ „Јужни Кучај“ и ШГ „Топлица“

Комора инжењера шумарства Србије

Током септембра месеца одржана су полагања испита за стицање лиценце у оквиру два Шумска газдинства: ШГ „Јужни Кучај“ Деспотовац, где је полагало 26 кандидата и ШГ „Топлица“ Куршумлија, где је полагао 21 кандидат.

Наредни испити су заказати за 14. и 15. октобар 2019. године у ШГ „Шумарство“ Рашка и 24. и 25. октобра 2019.године у ШГ „Тимочке шуме“ Бољевац.

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд