Завршни састанак пројектних радних група БМЕЛ 2 пројекта

Комора инжењера шумарства Србије

Дана 26. и 27. јуна 2019. године је одржан завршни сатанак пројектних радних група БМЕЛ 2 пројкета у наставно – научној бази Шумарског факултета на Гочу.

Завршном састанку су присуствовали:

  • Пројкетна радна група
  • Надзорни одбор пројекта
  • Представници Управног одбора Коморе инжењера шумарства
  • Будући тренери из области: а) Планирања газдовања шумама, б) Примене упутстава за газдовање шумама и в) Безбедан и ефикасан рад на сечи и изради дрвних сортимената.

На састанку су били представљени пројектни резултати у оквиру свих 5  поља активности:

  1. Коначна разрада и формално одобрње методологије иновативног ПГШ и Мониторинга, као и смерница за газдовање
  2. Развој и спровођење процедуре издавања лиценци за шумарске инжењере од стране КИШС
  3. Унапређење стручног усавршавања шумарских техничара
  4. Унапређење основних стручних знања шумарских радника
  5. Промоција дугорочних партнерстава између српских и немачких институција на ову тему

Сврха овог састанка је била да се представе и продискутују досадашњи резултати као и изврши поређење са индикаторима дефинисаним за пројекат.

Након завршног састанка уследио је и Надзорни одбор пројкета где се дискутовало на тему тренутног статуса пројкета, улози Коморе инжењера шумарства шумарства, као и критеријумима евалуације пројкета. Састанку су присуствовали: Саша Стаматовић (Управа за шуме), Matthias Schwörer (BMEL), Christoph Neitzel (GFA), Andreas Ottitsch (Project Evaluation), Александар Воркапић и Ана Стефановић  (Комора инжењера шумарства Србије), Ненад Петровић и Axel Weinreich, Bernd Wippel (UNIQUE), Бојан Тубић (ЈП „Војводинашуме“) и Братислав Кисин (ЈП“Србијашуме“).

Другог дана учесници састанка су били у прилици да виде примере тренинг курсева: „Унапређење операције сече“ са шумарским техничарима и шумским радницима, као и стручни тренинг курс „ Упутства за газдовање шуамама“ користећи истраживања о расту и прирасту и демонстрационе површине.

Истовремено је у оквиру плана заједничких активности Коморе инжењера шумарства Србије на БМЕЛ 2 пројекту на Гочу у току ове недеље (од 24. до 28. јун 2019. год.) био организован трећи циклус тренинга за будуће тренера из области безбедног и ефикасног рада на сечи и изради дрвних сортимената  коме су присуствовали 4 полазника из ЈП „Србијашуме“ и 2 полазника из ЈП „Војводинашуме“. Тренинг курс су одржали 2 техничара – тренера секача који су се обучили у оквиру претходног циклуса обуке: Горан Чамагић и Љубан Жилић.

 

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд