Организовано полагање стручног испита у шумским газдинствима – Краљево, Крагујевац, Лесковац и Сремска Митровица

Комора инжењера шумарства Србије

У протекла два месеца организовано су полагали чланови Коморе инжењера шумарства Србије из 4 шумска газдинства у оквиру ЈП „Србијашуме“ и ЈП „Војводинашуме“. Укупно 81 кандидат је положио стручни испит за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама. Следећи испит је већ заказан за 8. јул 2019. године на подручју ШГ „Ниш“.

 

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд