Организовано полагање стручног испита у шумским газдинствима Сомбор, Северни Кучај и Нови Сад

Комора инжењера шумарства Србије

Комора инжењера шумарства Србије, након одржаних стручних испита за стицање лиценце у ШГ „Сремска Митровица“, ШГ „Банат“ из Панчева, ШГ “Расина“ из Крушевца наставља са даљим одржавањем испита, па је у протеклом периоду од два месеца одржано још неколико испита и то у оквиру следећих шумских газдинстава: ШГ „Сомбор“ (16. и 17. априла 2019.), ШГ „Северни Кучај“ из Кучева (15. и 16. мај 2019.) и ШГ „Нови Сад“ (16. и 17. маја 2019.). Због бројности инжењера који су се пријавили за полагање испита у сваком од наведених газдинстава се испит одвијао у два термина. На испитима је проверено теоријско и практично знање кандидата за самостално обављање послова из области газдовања шумама.

У наредном периоду Комора ће наставити са организовањем стручних испита и издавањем лиценци чиме се испуњавају законски предуслови за обављање одређених стручних послова у шумарству. Крајем маја и почетком јуна већ су заказана још два испита у ШГ „Крагујевац“ и ШГ „Столови“ из Краљева.

 

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд