Комора узела учешће у обележавању светског дана шума

Светски дан шума са темом: „Шуме и едукација“, обележен је 21.03.2019. године, у организацији Управе за шуме у шумском газдинству „Борања“ Лозница, делу Јавног предузећа „Србијашуме“. Обележавање овогодишњег Светског дана шума посебно је искоришћено да се укаже на значај унапређења знања након завршеног образовања у сектору шумарства.

У циљу примене концепта „целоживотног учења“ у шумарству Србије, спроведена је обука првих тренера за практичну примену упутстава за газдовање појединим типовима шума, која је организована у оквиру пројекта који заједнички реализују Савезно министарство за храну и пољопривреду Немачке и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме, заједно са Kомором инжењера шумарства Србије, а у сарадњи са ЈП „Србијашуме“ и ЈП „Војводинашуме“. У склопу обележавања овог глобалног празника шума одржана је презентација, на локалитету Шарена буква, под називом: „Обука тренера за практичну примену упутстава за газдовање шумама“, од стране пројектног тима пројекта: „Промоција стручне и практичне обуке након завршеног образовања у сектору шумарства Србије.

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд