Наставак организације стручних испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама

Коморa инжењера шумарства Србије наставила је са организацијом стручних испита за стицање лиценце и то у два термина 06.03.2019. и 07.03.2019. године, када је више од 30 чланова Коморе, углавном запослених код ЈП „Војводинашуме“, ШГ „Банат“ Панчево, имало прилику да испуни још један од услова за стицање лиценце.

У наредном периоду Комора ће наставити са организацији стручних испита и издавањем лиценци како би сви чланови имали прилику да до краја ове године себи обезбеде лиценцу, а тиме испуне законом прописане услове за обављање одређених послова у шумарству.

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд