Обавештење о одржаној 4. седници Скупштине

 

Комора инжењера шумарства Србије

Дана 06. марта 2018. године, у просторијама Института за шумарство, одржана је IV седница Скупштине Коморе инжењера шумарства Србије. У конструктивној атмосфери и уз присуство великог броја чланова Скупштина је усвојила извештаје о раду органа Коморе и Финансијски извештај за 2017. годину, а усвојила је План и програм рада као и Финансијски план за 2018. годину. Осим наведеног на Скупштини је било речи о будућем систему лиценцирања чланова Коморе, као и о текућем пројекту: „Промоција стручне и практичне обуке након завршеног образовања у шумарском сектору Србије“, који се одвија по споразуму који је Комора склопила са БМЕЛ – ом (Немачко министарство за храну и пољопривреду).

 

etvrta Skupština inženjera šumarstva Srbije

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд