Обавештење о одржаној 3. седници Скупштине

 

Комора инжењера шумарства Србије

Дана 07. новембра 2017. године, одржана је III седница Скупштине Коморе инж. шумарства Србије. Након добијене сагласности од стране надлежног министра, на предлог висине чланарине, Скупштина Коморе је донела одлука да висина чланарине буде у износу од 2.000 динара.

Поред чланова Скупштине, седници је присуствовао и директор Управе за шуме који се присутнима обратио и изнео предлог по коме би Комора, на основу сагласности Управе за шуме – МПШВ, склопила споразум о имплементацији са консултантском кућом GFA Consulting као генералним заступником БМЕЛ-а (Немачко министарство за храну и пољопривреду).

Након краће дискусије Скупштина је једногласно подржала склапање наведеног споразума у вези Пројекта: „Промоција стручне и практичне обуке након завршеног образовања у шумарском сектору Србије“.

Treća Skupština inženjera šumarstva Srbije

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд