Обавештење о одржаној седници скупштине

Комора инжењера шумарства Србије

У сали Института за шумарство дана 23. августа 2017. године, одржана је II седница Скупштине Коморе инж. шумарства Србије. Поред чланова Скупштине, седници је присуствовао и директор Управе за шуме који се присутнима обратио и још једном истакао значај Коморе инж. шумарства као и изазове кији ће се пред њом наћи у наредном периоду од којих ће акценат бити на процесу лиценцирања, а затим и континуиране едукације чланова.

У конструктивној атмосфери и уз присуство великог броја чланова Скупштине разматране су тачке дневног реда од којих су најзначајније: доношење Пословника о раду Скупштине и доношење Статута Коморе. Након дебате и анализирања пристиглих предлога за измене и допуне Предлога статута, Скупштина је једногласно усвојила текст новог Статута који је још истог дана упућен надлежном министарству на давање сагласности. Након добијања сагласности отпочеће примена Статута, а будући чланови и сва заинтересована лица моћи ће путем званичног сајта да се упознају са садржином највишег акта Коморе.

 

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд