Тренутне активности коморе

Комора инжењера шумарства Србије

Комора инжењера шумарства Србије је тренутно у поступку доношења новог Статута који ће бити усклађен са законским прописима и омогућити да органи Коморе могу несметано да функционишу. Радну верзију Статута припремила је радна група коју је формирао УО након чега ће бити донет предлог Статута који ће УО упутити Скупштини Коморе. По ступања на снагу Статута наставиће се посао на конституисању свих органа и тела предвиђених највишим актом организације, а упоредо са тим кренуће се са израдом статутом предвиђених аката како би се створили услови за пријем првих чланова Коморе, а потом и за лиценцирање.

Обавештавамо потенцијалне чланове Коморе и друга заинтересована лица да ће све релевантне информације о активностима Коморе бити доступне путем званичне интернет презентације, док ће коресподенција бити омогућена путем имејл адресе и контакт телефона или у седишту Коморе.

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд